Schlüter-Systems - Schlüter®-KERDI-BOARD (2023)

Toepassingsgebieden en verwerking

Schlüter®-KERDI-BOARD over het volledige oppervlak verlijmd

 1. De lijm moet op de ondergrond hechten en zich mechanisch verankeren in het draagvlies van KERDI-BOARD. Bij de meeste ondergronden kan een hydraulisch afbindende dunbedmortel overeenkomstig EN 12004 worden gebruikt. Anders moet een andere geschikte lijm worden gekozen, waarbij de onderlinge materiaalcompatibiliteit moet worden gecontroleerd.
 2. De dunbedmortel wordt met een getande lijmkam naar keuze op de ondergrond of op KERDI-BOARD aangebracht.
 3. Schlüter-KERDI-BOARD wordt over het volledige oppervlak met het draagvlies in de aangebrachte lijm ingebed. Schenk aandacht aan de open lijmtijd.
 4. De platen worden stomp tegen elkaar gestoten en uitgelijnd.
 5. Onmiddellijk na het verlijmen van KERDI-BOARD kunnen de tegels in het dunbedprocedé met een op de vereisten van de bekleding afgestemde hydraulische dunbedmortel worden geplaatst. De vertanding van de lijmkam moet afgestemd zijn op het tegelformaat. Let op de open plaatsingstijd van de dunbedmortel.

Opmerking:Schlüter-KERDI-BOARD als contactafdichting, zie hoofdstuk “Afdichting”.

Schlüter®-KERDI-BOARD verlijmd met mortelpunten

 1. Schlüter-KERDI-BOARD wordt op een afstand van telkens ca. 30 cm voorzien van mortelpunten. Afhankelijk van de laagdikte wordt daartoe een hydraulische dunbedmortel of een geschikte aanzetmortel gebruikt.
 2. De platen worden tegen de wand geplaatst, aangedrukt en uitgelijnd met behulp van een waterpas.
 3. Onmiddellijk na het aanbrengen van KERDI-BOARD kunnen de tegels in het dunbedprocedé met een op de vereisten van de bekleding afgestemde dunbedmortel worden geplaatst. De vertanding van de lijmkam moet afgestemd zijn op het tegelformaat. Let op de open plaatsingstijd van de dunbedmortel.

Opmerking:Als een duurzame hechting tussen de mortelpunten en de ondergrond niet kan worden verzekerd, is een bijkomende mechanische bevestiging met pluggen of schroeven noodzakelijk.

Schlüter-KERDI-BOARD als contactafdichting, zie hoofdstuk “Afdichting”.

(Video) Working with Schluter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-KERDI-BOARD op constructies met regelwerk

 1. Schlüter-KERDI-BOARD wordt op een vakkundig uitgevoerde constructie met regelwerk verticaal of horizontaal aangebracht en met schroeven bevestigd. Wanneer gebruik wordt gemaakt van rozetten, kan de schroefbevestiging worden gerealiseerd aan de plaatrand. De lengte van de schroeven moet zo worden gekozen, dat ze bij houten staanders minstens 20 mm in de staanders dringen; bij metalen staanders minstens 10 mm. De afstand tussen de schroeven mag niet groter zijn dan 25 cm. Afhankelijk van de bouwspecifieke vereisten, moet de plaatdikte op regelwerk (hartafstand 62,5 cm) minstens 19 mm bedragen.
 2. Bij verticale plaatsing worden de platen in het midden op de staanders stomp tegen elkaar gestoten. Bij horizontale plaatsing moeten verticale stootvoegen die niet op een staander uitkomen, worden verlijmd met tegellijm, Schlüter-KERDI-FIX of de dubbelzijdige kleefband Schlüter-KERDI-BOARD-ZDK. Dergelijke stootvoegen moeten zoveel mogelijk verspringend worden aangebracht.


Opmerking:Schlüter-KERDI-BOARD als contactafdichting, zie hoofdstuk “Afdichting”.

Schlüter®-KERDI-BOARD als scheidingswandsysteem

 1. Schlüter-KERDI-BOARD wordt tegen een vaststaande wand met de kopzijde verlijmd, zodat in ieder geval de op de vaststaande wand aan te brengen tegelbekleding de KERDI-BOARD scheidingswand fixeert. Indien mogelijk moet de scheidingswand tussen de op de vaststaande wand aangebrachte KERDI-BOARD-platen geïntegreerd zijn. Alternatief kan op de vaststaande wand eerst een bij het systeem behorend hoek- of U-profiel worden geschroefd voor de bevestiging van de scheidingswand.
 2. Vrij uitkragende scheidingswanden kunnen met een bij het systeem behorend U-profiel worden gestabiliseerd. Als er een beslag op het U-profiel moet worden geschroefd, moet aan de achterzijde van het U-profiel het daarbij passende vlakke kunststofprofiel Schlüter-KERDI-BOARD-ZFP worden gelijmd om een betere grip voor de schroeven te realiseren. Ook voor de vloer- en plafondaansluiting kunnen U-profielen worden gebruikt.
 3. Alle verticale en horizontale voegen van KERDI-BOARD moeten worden verlijmd met dunbedmortel of eventueel met KERDI-FIX. Bij lange scheidingswanden kan voor extra stabiliteit indien nodig in één of meer ondersteuningen een tot het systeem behorend hoek- of U-profiel worden verlijmd.
 4. Dergelijke scheidingswanden moeten, afhankelijk van de specifieke bouwsituatie, worden beschouwd als lichte scheidingswanden zonder dragende functie. In principe moeten 50 mm dikke platen worden gebruikt. Voor plateaus en vakverdelingen kunnen platen vanaf 19 mm dikte worden gebruikt. Ook dit moet worden beoordeeld aan de hand van de desbetreffende vereisten.

Opmerking:Schlüter-KERDI-BOARD als contactafdichting, zie hoofdstuk “Afdichting”.

Buisbekledingen uit Schlüter®-KERDI-BOARD

 1. Met de hoek- en U-elementen uit KERDI-BOARD kunnen buizen en elektrische installaties eenvoudig en snel worden bekleed.
 2. De vlak geleverde elementen met de V-groeven worden eerst op de vereiste maat gesneden. Uit één U-element kunnen ook twee hoekelementen met kortere vlakken worden gesneden.
 3. Pas bij de inbouw worden de elementen samengeklapt, waarbij een kant- en-klare kleefstrook in de V-groef het element samenhoudt.
 4. De KERDI-BOARD U- of hoekstukken worden met de plaatranden tegen de bestaande wand gekleefd. Daartoe is dunbedmortel of KERDI-FIX geschikt. Indien vereist kan eerst het hoekprofiel Schlüter-KERDI-BOARD-ZW voor de fixering op de wand worden aangebracht.

Opmerking: Schlüter-KERDI-BOARD als contactafdichting, zie hoofdstuk “Afdichting”.

(Video) How to waterproof your shower installation with the Schluter®-KERDI-SHOWER-KIT Complete Kit

Afgeronde wandvlakken uit Schlüter®-KERDI-BOARD

 1. Schlüter-KERDI-BOARD-platen in gegleufde uitvoering zijn geschikt om afgeronde of gebogen constructies te realiseren.
 2. De ingezaagde platen worden eerst op de vereiste maat gesneden. Als grotere platen vereist zijn, kunnen ze gewoon met dubbelzijdige kleefband aan de plaatranden aan elkaar worden gekleefd.
 3. Als het ingezaagde oppervlak aan de binnenzijde wordt gebruikt, moeten de gleuven voordien met tegellijm worden opgevuld.
 4. Externe gleuven moeten voor of tijdens de tegelplaatsing worden opgevuld met dunbedmortel.

Opmerking:Schlüter-KERDI-BOARD als contactafdichting, zie hoofdstuk “Afdichting”.

Schlüter®-KERDI-BOARD op de vloer

 1. Schlüter-KERDI-BOARD is geschikt voor het realiseren van een effen ondergrond bij renovatiewerken in door personen belaste sanitaire omgevingen en dergelijke.
 2. Voor KERDI-BOARD in de diktes 5, 9, 12,5 en 19 mm moet de ondergrond vrij zijn van componenten die de hechting hinderen en moet de ondergrond voldoende draagkrachtig en effen zijn. Eventuele nivelleringswerken moet worden uitgevoerd voor KERDI-BOARD wordt geplaatst.
 3. De lijm moet op de ondergrond hechten en zich mechanisch verankeren in het draagvlies van KERDI-BOARD. Bij de meeste ondergronden kan een hydraulisch afbindende dunbedmortel overeenkomstig EN 12004 worden gebruikt. Anders moet een andere geschikte lijm worden gekozen, waarbij de onderlinge materiaalcompatibiliteit moet worden gecontroleerd.
 4. De dunbedmortel wordt met een lijmkam op de ondergrond aangebracht en KERDI-BOARD wordt over het volledige oppervlak met het draagvlies in de aangebrachte lijm ingebed. De platen worden stomp tegen elkaar gestoten en uitgelijnd. Schenk aandacht aan de open lijmtijd.
 5. Bij een voldoende draagkrachtige ondergrond kan KERDI-BOARD vanaf een dikte van 28 mm ook op mortelpunten uit dunbedmortel of andere geschikte mortel worden geplaatst en op de juiste hoogte worden gebracht. Om het draagvermogen te verzekeren, moeten de punten dicht genoeg tegen elkaar worden aangebracht. De voegen moeten met dunbedmortel worden verlijmd door deze aan te brengen op de plaatranden; ze moeten over de mortelpunten liggen.
 6. Een inklemming van KERDI-BOARD en van de tegelbekleding aan de randen moet worden vermeden door bijvoorbeeld een randstrook te gebruiken.
 7. Onmiddellijk na het verlijmen van KERDI-BOARD over het volledige oppervlak kunnen de tegels (minimale afmetingen 5 x 5 cm) in het dunbedprocedé met een op de vereisten van de bekleding afgestemde hydraulische dunbedmortel worden geplaatst. Bij plaatsing op mortelpunten moeten deze eerst uitharden tot een voldoende draagvermogen is bereikt. De vertanding van de lijmkam moet afgestemd zijn op het tegelformaat. Schenk aandacht aan de open lijmtijd.
 8. Voor bewegingsvoegen als veldbegrenzings-, rand- en aansluitvoegen moet rekening worden gehouden met de gebruikelijke vaktechnische regels.


Afdichting met Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter-KERDI-BOARD is overeenkomstig de in Duitsland geldende afdichtingsnormen 18534 inzetbaar. Waterinwerkingsklasse: W0-I tot W3-I*. Verder beschikt KERDI-BOARD over een algemeen bouwtechnisch testcertificaat (abP). Vochtigheidsbelastingsklasse volgens ZDB: 0 tot B0 alsook A en C.

KERDI-BOARD beschikt volgens ETAG 022 (afdichting in verbinding) over een Europese vergunning (ETA = European Technical Assessment) en is gekenmerkt met een CE-markering. Voor toepassingen waarin CE-conform of overeenkomstig de abP (algemeen bouwtechnisch testcertificaat) moet worden gewerkt, mag enkel voor het systeem goedgekeurde dunbedmortel worden gebruikt.

(Video) Tips on finishing a shower niche

De dunbedmortel en de betreffende testcertificaten kunnen worden opgevraagd via het adres vermeld in deze fiche.

* Met abP en/of volgens ETA overeenkomstig ETAG 022. Verdere informatie over toepassing en inbouw kan indien nodig worden verkregen bij onze technische afdeling.

Bij belastingsklasse B “Kuipen’’(bijv. zwembaden) adviseren we onze afdichtingsmat Schlüter-KERDI (zie productfiche 8.1 Schlüter-KERDI).

(Video) How to Avoid Schluter System Install Mistakes | Pro Tips for Homeowners

Plaatnaden in het vlak en in hoeken van KERDI-BOARD moeten met behulp van de afdichtingslijm Schlüter-KERDI-COLL-L met een minstens 12,5 cm brede afdichtingsband Schlüter-KERDI-KEBA volledig ingebed erover worden gekleefd. De overlapping van de afdichtingsbanden moet minstens 5 cm bedragen.

Ook aansluitingen op vaste inbouwelementen, zoals deur- of vensterelementen uit metaal, hout of kunststof, kunnen met KERDI-KEBA probleemloos worden gerealiseerd. Daartoe wordt KERDI-FIX aangebracht op het kleefoppervlak van de bouwelementen en KERDI-COLL-L op het kleefvlak van KERDI-BOARD en wordt de afdichtingsband over de volledige aansluitzone gekleefd.

De geschiktheid van KERDI-FIX voor het materiaal van de bouwelementen moet worden gecontroleerd. De uitvoerbaarheid van de aansluitingen moet afhankelijk van de bouwsituatie worden beoordeeld en zorgvuldig worden uitgevoerd.

(Video) Schluter®-KERDI-BOARD over Framing

Op bestaande uitzettings- of bewegingsvoegen moet KERDI-BOARD worden gescheiden en aan de stootverbindingen wordt Schlüter-KERDI-FLEX aangebracht. Ook bij flexibele randafsluitingen moet KERDI-FLEX worden gebruikt.

Plamuursel en pleisterwerk op Schlüter®-KERDI-BOARD

Ook plamuur- en pleistermortel kunnen op KERDI-BOARD worden aangebracht. Dit kan zowel grenzend aan (bijvoorbeeld halfhoge) betegelde vlakken alsook over het volledige oppervlak voor wandvlakken in andere toepassingen.

Stootnaden in het oppervlak, bij binnen- en buitenhoeken en bij open randen moeten worden voorzien van een wapening en met plamuurmortel worden bedekt. Daarvoor kan de zelfklevende naadwapening Schlüter-KERDI-BOARD-ZSA gebruikt worden.

(Video) Schluter®-KERDI-BOARD

Videos

1. Schluter®-KERDI-BOARD
(Schluter-Systems North America / Amérique du Nord)
2. Schluter®-KERDI-BOARD over Framing in Bathtub Surround Applications
(Schluter-Systems North America / Amérique du Nord)
3. How to install Schluter®-KERDI-BOARD-SN Niche with KERDI Membrane
(Schluter-Systems North America / Amérique du Nord)
4. How to Install the Schluter®-KERDI-TUBKIT
(Schluter-Systems North America / Amérique du Nord)
5. How to install Schluter®-KERDI-SHOWER Trays
(Schluter-Systems North America / Amérique du Nord)
6. How to Install Schluter KERDI-BOARD in a Bathroom Part 1 (Step-by-Step)
(Home Repair Tutor)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated: 03/30/2023

Views: 5680

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.